09128000922

فلسفه دسته گل عروس

فلسفه دسته گل عروس

نویسنده: - تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

فلسفه دسته گل عروس

یکی از مهم ترین اکسسوری های عروس، دسته گل او است. دسته گل عروس از آن آیتم هایی است که توجه میهمانان به آن جلب می شود وتاثیر زیادی بر زیبایی و استایل عروس دارد. اما شاید ندانید فلسفه دسته گل عروس چیست و ریشه در چه سنت ها و باور هایی دارد.

دسته گل عروس به زمان روم باستان باز می گردد. در آن زمان گل ها بخش اساسی در تزئینات مراسم ازدواج داشتند و سمبل آغاز وفاداری و باروری بودند. همچنین در قرون وسطی مردم بیشتر از گیاهان به جای گل ها برای عروس استفاده می کردند. این گیاهان شامل دسته های سیر، شوید و گیاهان معطر دیگری نیز می شدند. معمولا این گیاهان را تزئین می کردند و به لباس عروس می آویختند. آن ها اعتقاد داشتند این گیاهان شیاطین و بد یمنی را دور می کنند و خوش یمنی و فرشتگان را به سمت عروس می کشانند.

در دوران ویکتوریا رفته رفته گل ها کاربرد بیشتری نسبت به گیاهان پیدا کردند و برای ابراز عشق استفاده شدند. در ادامه گل ها با حفظ معنای عشق در عروسی ها و مراسم های ازدواج به کار رفتند.

با گذشت زمان و پیشرفت مد، گل ها و گیاهان از لباس عروس جدا شدند و در دست عروس قرار گرفتند. در آن زمان هر یک از گل ها نشانه ای از یک پیام بودند. به طور مثال گل سفید نشان از پاکی داشت و وجود آن را دسته گل واجب می دانستند. یا گل قرمز نشان از عشق زیاد بود و با ترکیب آن با گل سفید پیامی حامل عشق زیاد و پاک به طرف مقابل بود. و یا گل زرد نمادی از دوستی، گل نارنجی نمادی از علاقه و گل زرد نشانه ای از حس قدردانی و تحسین بود.

اما امروزه دیگر کمتر کسی به این نماد ها توجه می کند و اکثر عروس ها بر اساس سلیقه شخصی و تم و دیزاین مراسم دسته گل عروسی خود را انتخاب می کنند.

 

فلسفه دسته گل عروس -3

فلسفه دسته گل عروس -2

فلسفه دسته گل عروس -1

فلسفه دسته گل عروس